Welkom in de kerkdienst

Diensten op Zondag: 
  • Ochtend 09.30 uur   
  • Avond 18.30 uur

Tijdens de morgendiensten is er kinderoppas aanwezig. Elke zondagmorgen, uitzonderingen daargelaten, wordt er een kerkboekje verzorgd voor de kleine kinderen in de kerk. De inhoud van het boekje wordt, voor zover dit mogelijk is, afgestemd op de preek die ‘s morgens wordt gehouden. 

Iedere kerkelijke gemeente, zo ook de Sionskerk, valt of staat met de helpende hand van de gemeenteleden. Zowel in het omzien naar ouderen, het verwelkomen van gasten en nieuwe gemeenteleden als het praktisch invullen van taken en werkzaamheden zoals de kerkauto en de kerkradio.