Kerkdienst beluisteren

Hier volgt een overzicht van de uitzendingen via de kerkradio:

  • Kerkdiensten (‘s zondags wordt om 8.55 uur en  om 17.55 uur de in de dienst te zingen psalmen afgekondigd);
  • Trouwdiensten; rouwdiensten; zang- en muziekuitvoeringen;
  • Op donderdagavond rechtstreekse uitzending van het avondgebed of van vooraf opgenomen meditaties.
  • Bejaardenmiddag; kerst- en paasviering;
  • Gemeenteavond (besloten gedeelte wordt niet uitgezonden);
  • Diensten van lidmaten uit de Sionskerk die in de Gereformeerde kerk, de Goede Herder kerk of in de Grote kerk trouwen worden doorgeschakeld en ook via de kerkradio uitgezonden. Andere diensten waarvan de uitzendingen ‘s zondags afgekondigd of via de kerkbode vermeld worden.

Digitale opname van de kerkdienst

De diensten in de Sionskerk worden digitaal opgenomen. De opnames kunt u beluisteren en/of downloaden vanaf de website Kerkdienstgemist.nl. Als u een opname van de kerkdienst op CD wilt bestellen kunt u contact opnemen met een van de kerkrentmeesters.

Om de kerkdienst te kunnen luisteren heeft u een account nodig. Dit kunt u aanmaken via www.kerkdienstgemist.nl >>