ANBI gegevens

Wat is een ANBI status?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Wat zijn de voordelen van die ANBI- status?

Voor organisaties is het belangrijk om een ANBI verklaring van de belastingdienst te hebben, niet alleen voor de organisatie zelf: het maakt ze aantrekkelijker voor donateurs. Voor de donateur van de gift is prettig te weten dat zijn gift aftrekbaar voor de belasting is.

De (gewone) ANBI- status heeft de volgende fiscale voordelen:

  • Giften van een particulier aan een ANBI zijn voor die particulier onder voorwaarden voor de inkomstenbelasting aftrekbaar. Hierover vindt u uitgebreide informatie op de website van de belasting dienst. 
  • Giften van een vennootschap aan een ANBI zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. De aftrek bedraagt ten hoogste 50 percent van de winst met een maximum van € 100.000. (De drempel van € 227 voor gewone giften, die bestond tot 2012, is vervallen). 
  • Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt, voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden, welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang; de Successiewet gebruikt niet de term ANBI, maar instelling als bedoeld in artikel 6.33, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.

De ANBI status en het RSIN nummer dat u nodig heeft van de Sionskerk gemeente is terug te vinden op de website van de PKN: https://www.protestantsekerk.nl/anbi-zoeker ,

De Belastingdienst heeft onder andere als voorwaarde voor de ANBI status gesteld dat diverse informatie gepubliceerd moet zijn op de internetsite van de ANBI. Hieronder vindt u alle informatie.

Alle gegevens van de Wijkgemeente Sionskerk »

Alle gegevens van de stichting "Waarheid en Genade" »

De gegevens van de centrale diaconie van de PKN gemeente te Epe »

Het beleidsplan 2016 - 2021 »