Verenigingen

Onze gemeente organiseert veel activiteiten buiten de zondagse diensten. 

Voor het plaatselijk verenigingwerk heeft de kerkenraad het verenigingscontact ingesteld. Het adviseert de kerkenraad inzake het verenigingswerk en begeleidt de (dagelijkse) gang van zaken binnen de verenigingen. Het signaleert ook problemen of knelpunten en probeert oplossingen daarvoor aan te dragen. Indien bij verenigingen binnen onze gemeente een vacature in de leiding ontstaat, dan kan de betreffende vereniging een voordracht doen aan de kerkenraad via het verenigingscontact.

Contactadres: e-mail,  w.vanee@gmail.com  

Jeugdwerk:

 • Catechisatie
 • Kinderclub
 • Tienerclub
 • Jeugdvereniging
 • Zondagsschool
 • Oppasdienst

Overige verenigingen:

 • Mannenvereniging
 • Vrouwenvereniging
 • Ouderenkring
 • Bijbelstudie
 • Huisbijbelkring