Kerkdiensten en het coronavirus winkeltje_banner.jpg

In verband met de uitbraak van het coronavirus worden er veel maatregelen getroffen om de verspreiding tegen te gaan. Deze maatregelen worden constant herzien en aangepast. De kerkenraad volgt de updates op de voet en trekt daaruit conclusies. Zo is er voor gekozen om activiteiten binnen het kerkgebouw, zoals bijeenkomsten van de verenigingen et cetera, te annuleren. Deze zijn eenvoudig te verplaatsen naar een latere datum. De kerkenraad is van mening dat de Woordverkondiging prioriteit heeft en zal daarom trachten de erediensten zoveel mogelijk doorgang te laten vinden binnen de gestelde kaders. De kerkdiensten zijn alleen on-line of via de kerkradio te volgen. Tot nader order zijn er slechts enkele gemeenteleden in het kerkgebouw aanwezig die nodig zijn om deze dienst via het internet en de kerkradio uit te zenden. In principe zal de hele dienst volgens de gebruikelijke orde van dienst verlopen.

De kerkdiensten in de Sionskerk zijn via kerkdienstgemist.nl live mee te luisteren, zonder dat u hoeft in te loggen. 

Via deze website houdt de kerkenraad u op de hoogte van de stand van zaken. We hopen met deze maatregelen recht te doen aan de huidige situatie omtrent het coronavirus en aan datgene wat van ons als christelijke gemeente wordt verwacht. We kunnen bang zijn voor het virus, maar we mogen vertrouwen hebben in de Heere. Hij geeft in Zijn Woord ons te kennen dat wij ons geen zorgen hoeven te maken voor de dag van morgen. 

Hartelijke groet, namens de kerkenraad.

Mocht u hulp nodig hebben om bijvoorbeeld boodschappen te doen, aarzel niet en neem contact op! U kunt bellen met 06 35 31 34 97

Gemeenteberichten

Hier vindt u, net zoals in de Veluwse Kerkbode, de gemeenteberichten. Digitaal uiteraard, u kunt deze berichten inzien nadat u ingelogd bent, dit ivm de Wet op de Privacy.

Lees hier meer >>

Jeugdwerk

Het jeugdwerk in onze gemeente bestaat uit diverse verenigingen voor kinderen, tieners en jongeren, catechisatie  en de zondagsschool, kinderclub en oppasdienst. Al deze activiteiten worden door vrijwilligers in de gemeente georganiseerd en begeleid.

Agenda

Op zondagmorgen is er om 9:30 een eredienst, zondagavond is er om 18:30 een eredienst.

Voor zover mogelijk worden alle activiteiten opgenomen in de agenda.

De hele agenda inzien »


Verenigingen: activiteiten en samenkomsten naast de kerkdiensten

De Sionskerk gemeente organiseert veel activiteiten buiten de zondagse kerkdiensten.

Zo wordt er catechisatie gegeven, is er zondagsschool, kinderclub, door-de-weekse bijbellezing, avondgebed, mannenvereninging "Onderzoekt de schriften" en de vrouwenvereniging "Lydia". Maar ook de ouderen worden niet vergeten, ook zijn er gemeenteavonden voor de hele gemeente.... kortom: kijk digitaal rustig eens rond »


Meer weten? Neem contact op!

Meer weten over de Sionskerk gemeente?

Of wilt u een luisterend oor, een gesprek over het geloof, de bijbel of pastorale ondersteuning?

Neem contact op »