Kerkdiensten en het coronavirus

Update donderdag 26-3: Geen "gewone" kerkdiensten. Inmiddels heeft de rijksoverheid afgelopen maandagavond de maatregelen en voorschriften aangescherpt. Dit betekent dat wij als kerkelijke gemeente, zeker tot D.V. 1 juni, ook geen samenkomsten op de zondag meer mogen houden, ook al zijn er minder dan 100 kerkgangers. Uiteraard willen we gehoor geven aan de voorschriften van de rijksoverheid. Aanstaande zondag zullen dus de kerkdeuren gesloten blijven en zijn er geen bijeenkomsten. Wel zal ervoor worden gezorgd dat vanuit de Sionskerk de Woordverkondiging wordt uitgezonden via het internet en de kerkradio, en wel tijdens de gebruikelijke tijdstippen.

Update vrijdag 20-3: D. V. zondag 22 maart kunnen de erediensten gehouden worden. Zondag j.l. bleek dat de kwetsbare groep gemeenteleden gehoor heeft gegeven aan de oproep om thuis mee te luisteren, mede daarom bleef het aantal gemeenteleden ruim onder het gestelde aantal van maximaal 100 aanwezigen. Opnieuw wil de kerkenraad u verzoeken om, als u zich ziek voelt of twijfelt, thuis mee te luisteren. Er is voldoende ruimte in de kerkzaal om de veilige afstand van 1,50 meter persoonlijke ruimte aan te houden, ook dat wil de kerkenraad graag benadrukken. De indeling van de kerkzaal is aangepast om zo ruimte maken. Wilt u de aanwijzingen van de koster opvolgen?  

De kerkdiensten in de Sionskerk die gepland staan voor D.V. zondag 22 maart kunnen vooralsnog doorgang vinden. Wel verzoekt de kerkenraad u, als u zich niet helemaal fit voelt (hoesten, koorts, etc.), thuis mee te luisteren. Datzelfde geldt ook voor de kwetsbare ouderen, als zij twijfelen. De diensten zijn via kerkdienstgemist.nl live mee te luisteren, zonder dat u hoeft in te loggen. 

In verband met de uitbraak van het coronavirus worden er veel maatregelen getroffen om de verspreiding tegen te gaan. Deze maatregelen worden constant herzien en aangepast. De kerkenraad volgt de updates op de voet en trekt daaruit conclusies. Zo is er voor gekozen om activiteiten binnen het kerkgebouw, zoals bijeenkomsten van de verenigingen et cetera, te annuleren. Deze zijn eenvoudig te verplaatsen naar een latere datum. De kerkenraad is van mening dat de Woordverkondiging prioriteit heeft en zal daarom trachten de erediensten zoveel mogelijk doorgang te laten vinden binnen de gestelde kaders.

De Voorbereiding en bediening van het Heilig Avondmaal die gepland stonden voor D.V. zondag 22 en 29 maart worden verplaatst naar een latere datum.

Via deze website houdt de kerkenraad u op de hoogte van de stand van zaken. We hopen met deze maatregelen recht te doen aan de huidige situatie omtrent het coronavirus en aan datgene wat van ons als christelijke gemeente wordt verwacht. We kunnen bang zijn voor het virus, maar we mogen vertrouwen hebben in de Heere. Hij geeft in Zijn Woord ons te kennen dat wij ons geen zorgen hoeven te maken voor de dag van morgen. Dat mochten we woensdag jl. horen tijdens de biddagdienst en hoe waar blijkt dat te zijn! 

Hartelijke groet, namens de kerkenraad.

Mocht u hulp nodig hebben om bijvoorbeeld boodschappen te doen, aarzel niet en neem contact op! U kunt bellen met 06 35 31 34 97

Gemeenteberichten

Hier vindt u, net zoals in de Veluwse Kerkbode, de gemeenteberichten. Digitaal uiteraard, u kunt deze berichten inzien nadat u ingelogd bent, dit ivm de Wet op de Privacy.

Lees hier meer >>

Jeugdwerk

Het jeugdwerk in onze gemeente bestaat uit diverse verenigingen voor kinderen, tieners en jongeren, catechisatie  en de zondagsschool, kinderclub en oppasdienst. Al deze activiteiten worden door vrijwilligers in de gemeente georganiseerd en begeleid.

Agenda

Op zondagmorgen is er om 9:30 een eredienst, zondagavond is er om 18:30 een eredienst.

Voor zover mogelijk worden alle activiteiten opgenomen in de agenda.

De hele agenda inzien »


Verenigingen: activiteiten en samenkomsten naast de kerkdiensten

De Sionskerk gemeente organiseert veel activiteiten buiten de zondagse kerkdiensten.

Zo wordt er catechisatie gegeven, is er zondagsschool, kinderclub, door-de-weekse bijbellezing, avondgebed, mannenvereninging "Onderzoekt de schriften" en de vrouwenvereniging "Lydia". Maar ook de ouderen worden niet vergeten, ook zijn er gemeenteavonden voor de hele gemeente.... kortom: kijk digitaal rustig eens rond »


Meer weten? Neem contact op!

Meer weten over de Sionskerk gemeente?

Of wilt u een luisterend oor, een gesprek over het geloof, de bijbel of pastorale ondersteuning?

Neem contact op »