Gemeenteberichten

Hier vindt u, net zoals in de Veluwse Kerkbode, de gemeenteberichten. Digitaal uiteraard, u kunt deze berichten inzien nadat u ingelogd bent, dit ivm de Wet op de Privacy.

Lees hier meer >>

Jeugdwerk

Het jeugdwerk in onze gemeente bestaat uit diverse verenigingen voor kinderen, tieners en jongeren, catechisatie  en de zondagsschool, kinderclub en oppasdienst. Al deze activiteiten worden door vrijwilligers in de gemeente georganiseerd en begeleid.

Agenda

Op zondagmorgen is er om 9:30 een eredienst, zondagavond is er om 18:30 een eredienst.

Voor zover mogelijk worden alle activiteiten opgenomen in de agenda.

De hele agenda inzien »


Verenigingen: activiteiten en samenkomsten naast de kerkdiensten

De Sionskerk gemeente organiseert veel activiteiten buiten de zondagse kerkdiensten.

Zo wordt er catechisatie gegeven, is er zondagsschool, kinderclub, door-de-weekse bijbellezing, avondgebed, mannenvereninging "Onderzoekt de schriften" en de vrouwenvereniging "Lydia". Maar ook de ouderen worden niet vergeten, ook zijn er gemeenteavonden voor de hele gemeente.... kortom: kijk digitaal rustig eens rond »


Meer weten? Neem contact op!

Meer weten over de Sionskerk gemeente?

Of wilt u een luisterend oor, een gesprek over het geloof, de bijbel of pastorale ondersteuning?

Neem contact op »